Vozila katera prodajamo niso bila udeležena v težjih prometnih nesrečah, možna so popravila na vozilu zaradi uporabe le tega (parkirne poškodbe, risi…).