GDPR

INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU SPLETNE STRANI:

1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca
RAAC avtomobili d.o.o.
Koroška cesta 61c,
2360 Radlje ob Dravi,

matična številka: 8766088000,
davčna številka: 
36956457
Telefonska št.: 040 817 455
E-poštni naslov: info@ac-radlje.si

2. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo ter rok hrambe
(a) Obisk spletne strani
Kateri podatki? Ob vsakem obisku spletne strani podjetja RAAC avtomobili d.o.o. (v nadaljevanju tudi »podjetje«) se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. podjetje tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Zakaj? Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: zakoniti interes.

Čas hrambe:
Določeni podatki (IP številke, čas obiska, URL naslovi, …) se hranijo v logih strežnika za obdobje 3 mesecev (v varnostnih kopijah).
Statistike: Določeni podatki za ustvarjanje statistik se hranijo neomejeno časa.

3. Uporabniki osebnih podatkov
Pogodbeni obdelovalec, ki za podjetjem vzdržuje in gostuje spletno stran.

4. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

5. Pravice posameznika:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov. Posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletnega mesta ne temelji na privolitvi.

6. Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

Osebni podatki pri obisku spletne strani se prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spletne strani.

7. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

8. Kako izvem, katere moje osebne podatke obdeluje podjetje?
podjetje vam bo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredovala vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo podjetje na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabite sledeči elektronski naslov, kamor naslovite svojo zahtevo: info@ac-radlje.si.

Več o osebnih podatkih in njihovem varstvu si lahko preberete v Politiki zasebnosti podjetja

POLITIKA ZASEBNOSTI podjetja

1. člen
(Uvodne določbe)

Namen Politike zasebnosti podjetja RAAC avtomobili d.o.o. (v nadaljevanju »Politika zasebnosti«) je seznanitev uporabnikov storitev podjetja RAAC avtomobili d.o.o. in drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi »posamezniki«) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani RAAC avtomobili d.o.o., Koroška cesta 61c, 2360 Radlje ob Dravi, matična številka: 8766088000, davčna številka: 36956457 (v nadaljevanju »podjetje«) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Podjetje RAAC avtomobili d.o.o. nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. podjetje z osebnimi podatki upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in ustreznimi tehnološkimi rešitvami z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov, uporabljajoč ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.