Splošni pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE IN VELJAVNOSTI “DARILNI BON 200€”

V skladu s temi pravili podjetje RAAC avtomobili d.o.o., Koroška cesta 61/C, 2360 Radlje ob Dravi (v nadaljevanju RAAC avtomobili), podarja darilni bon (v nadaljevanju BON) v vrednosti 200 €.

1. Člen: Namen

Namen bona je spodbujanje k prepoznavnosti in sklenitvi posla.

2. Člen: Vrednost bona

1 x darilni bon v vrednosti 200€ z vključenim DDV.

3. Člen: Kdo lahko prejme darilni bon

Bon lahko prejme vsak, ki na spletni strani www.raac-avtomobili.si poda obvezne podatke v za to namenjenem formularju, ki so resnični, in soglaša s pogoji uporabe ter politiko zasebnosti podjetja RAAC avtomobili d.o.o.

Stranka bo prejela e-mail s strain podjetja RAAC avtomobili d.o.o.. V njem bo vrednostni bon, ki bo vezan na njegovo ime.

6. Člen: prenosljivost bona

Bon je prenosljiv izključno in izjemoma le med zakonskima partnerjema.

7. Člen: veljavnost bona

V kolikor bo vezan na popust pri nakupu vozila, je veljavnost bona 10 dni od poslanega e-maila, v katerem se nahaja bon. V primeru popusta pri rezervnih delih, servisu, nakupu pnevmatik in pri ostalih storitvah, ki jih nudi podjetje RAAC avtomobili d.o.o., je veljavnosti bona 30 dni od poslanega e-maila, v katerem se nahaja bon.

Pridobljeno ugodnost je potrebno urediti pred rezervacijo vozila. Po rezervaciji vozila dodatnih ugodnosti ni več mogoče koristiti.

8. Člen: oblika bona

Bon RAAC avtomobili d.o.o. izdaje izključno v digitalni obliki, razen če je izjemoma dogovorjeno drugače.

9. Člen: lokacija vnovčitve bona

V obeh poslovnih enotah RAAC avtomobili d.o.o. (AC Radlje, AC Sobota). Za nakup dodatne opreme, za servis ipd. pa pri pogodbenih partnerjih podjetja RAAC avtomobili.

10. Člen: storitve, pri katerih lahko koristite bon

Odvisno o kvartalne akcije podjetja RAAC avtomobili. Natančno določene storitve, ki vam zagotavljajo popust z bonom, so zapisane v e-mailu, ki ga prejmete kmalu po tem, ko na spletni strani www.raac-avtomobili.si v za to pripravljenem formularju, oddate svoje podatke. Popust se na splošno lahko uporabi pri nakupu vozila v vseh poslovalnicah RAAC avtomobili d.o.o., prav tako pri nakupu pnevmatik, servis vozil, nakupu rezervnih delov ipd.

11. Člen: število bonov na osebo

Ena oseba lahko prejme in uveljavi en bon na leto.

12. Člen: pridobitev bona

Bon je mogoče pridobiti izključno preko spletne strani www.raac-avtomobili.si.

13. Člen: seštevanje popustov

Popusti se med sabo, za eno storitev, ne seštevajo.

14. Člen: Veljavnost

10 dni od vnosa vaših podatkov.

RAAC avtomobili d.o.o.,
Koroška cesta 61/C,
2360 Radlje ob Dravi